Zawieszamy działalność sekcji sportowych

  • 25 March 2021
  • D.Wiśniewska

W związku z sytuacją epidemiczną zawieszeniu ulega działaność wszystkich sekcji sportowych do 11.04.2021.