Kolokwium zaliczeniowe

  • 11 April 2019
  • D.Wiśniewska

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu wychowanie fizyczne odbędzie się 16 maja 2019 ( czwartek ) o godz. 18.30 w sali B 20.