Poprawkowa sesja egzaminacyjna 2017-2018

  • 7 September 2018
  • D.Wiśniewska

W zakładce " Dla studentów " zamieszczono plan dyżurów  wykładowców Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w sesji poprawkowej 2017-2018.