Regulamin korzystania z pływalni UMG podczs zajęć

  • 30 September 2020
  • D.Wiśniewska

W zakładce "dla studentów" zamieszczono Regulamin korzystania z pływalni UMG podczs zajęć.

Wszyscy studenci uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego i sekcji sportowych zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zasad.