Zaliczenie zajęć w formie e-learningu

  • 26 March 2020
  • D.Wiśniewska

Obecnie wszystkie zajęcia dydaktyczne wf są realizowane w formie e-learningu. Odbywa się to w grupach, do których są Państwo przypisani przez dziekanaty.  Wykładowcy przesyłają materiały drogą elektroniczną, a Państwo odsyłacie do nich swoje odpowiedzi. Udzielenie poprawnych odpowiedzi jest warunkiem zaliczenia godzin. Ta forma obowiązuje również osoby posiadające zwolnienie lekarskie oraz sportowców nie mogących obecnie uczestniczyć w zajęciach sekcji.

Strony