Informacja dla studentów UMG zwolnionych z zajęć pływania ze względów zdrowotnych

  • 25 September 2019
  • D.Wiśniewska

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne na ocenę pozytywną należy spełnić następujące warunki:

  1. osoby ze zwolnieniem lekarskim z pływania są zobowiązane do:
    • uczestniczenia w zajęciach na sali gimnastycznej - gimnastyka korekcyjna lub joga (SP 17 ul. Grabowo 12, Gdynia) w wymiarze 15 godzin w semestrze. Zajęcia te odbywają się zgodnie z planem sekcji sportowych w danym semestrze.
    • zaliczenia testu z pływania na ocenę pozytywną. Termin kolokwium to około miesiąc przed rozpoczęciem sesji i jest ogłaszany na stronie Studium WFiS. Do testu można podejść nie mając jeszcze zrealizowanych 15 godzin na sali gimnastycznej.

Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy spełnić oba w/w warunki.

  1. osoby ze zwolnieniem całkowitym z zajęć wf (zarówno z pływania jak i na sali gimnastycznej) są zobowiązane do:
  • zaliczenia testu z pływania na ocenę pozytywną,
  • zaliczenia testu z zakresu teorii sportu i fizjologii wysiłku na ocenę pozytywną.

Termin kolokwium to około miesiąc przed rozpoczęciem sesji i jest ogłaszany na stronie Studium WFiS. Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy spełnić oba w/w warunki.

Materiały przygotowujące do testów teoretycznych znajdują się w VADEMECUM WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO DLA  STUDENTÓW UNIWERSYTETU  MORSKIEGO W GDYNI na stronie Studium WFiS w zakładce dla studentów.