Pracownicy

Kierownik SWFiS   dr Andrzej Lachowicz
a.lachowicz@swfis.umg.edu.pl
tel. (58) 55 86 589,  (58) 55 86 320,  (58) 55 86 123

Z-ca kierownika SWFiS   mgr Zbigniew Baliński
z.balinski@swfis.umg.edu.pl
tel. (58) 55 86 589,  (58) 55 86 320,   (58) 55 86 123


Pracownicy dydaktyczni:

mgr Ariel Fijoł
a.fijol@swfis.umg.edu.pl
tel. (58) 55 86 123

mgr Mariusz Grabowski
m.grabowski@swfis.umg.edu.pl
tel. (58) 55 86 123

mgr Tomasz Zięba
t.zieba@swfis.umg.edu.pl
tel. (58) 55 86 123

mgr Zenon Żwirski

z.zwirski@swfis.umg.edu.pl
tel. (58) 55 86 123

 


Pracownicy administracyjni:

mgr Danuta Wiśniewska            
biuro@swfis.umg.edu.pl
tel. (58) 55 86 589,  (58) 55 86 320