Kontakt

adres pocztowy:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Morska 81-87   81-225 Gdynia

telefony:
Biuro: (058) 55 86 589 i 320
Kierownik: (058) 55 86 589
Pływalnia: (058) 55 86 123

e-mail: biuro@swfis.umg.edu.pl