Regulaminy

Każdy student zobowiązany jest do znajomości przepisów Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz Regulaminu przedmiotu Wychowanie Fizyczne.