Sprawdziany

Wykładowcy SWFiS, prowadząc zajęcia wychowania fizycznego ze studentami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, realizują autorskie programy nauczania i związane z nimi systemy oceniania. Mogą one różnić się od siebie. Generalnie jednak kryteria i normy zaliczeń wyglądają następująco: