Międzywydziałowe Mistrzostwa Akademii Morskiej w Gdyni o puchar JM Rektora

  • 13 November 2017
  • admin

Międzywydziałowe Mistrzostwa Akademii Morskiej w Gdyni o puchar JM Rektora jest imprezą cykliczną rozgrywaną co roku z okazji grudniowego Święta Szkoły. Zawody zostaną rozegrane w formie spartakiady międzywydziałowej o puchar przechodni JM Rektora AMG.

Aktualnie puchar jest w posiadaniu Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, którego reprezentanci odebrali puchar z rąk JM Rektora 8 grudnia 2016.

W każdej konkurencji startują reprezentanci bądź drużyny reprezentujące dany wydział. Uczestnicy zdobywają punkty dla swojego wydziału w zależności od zajętego miejsca w danej dyscyplinie:

– 1 miejsce – 5 pkt
– 2 miejsce – 3 pkt
– 3 miejsce – 2 pkt
– 4 miejsce – 1 pkt

Suma punktów zdobytych przez uczestników we wszystkich konkurencjach decyduje o klasyfikacji ogólnej zawodów.

Za rozegranie poszczególnych konkurencji odpowiedzialni są trenerzy prowadzący odpowiednie sekcje sportowe.

W ramach mistrzostw rozegrane zostaną zawody w następujących dyscyplinach:

– Pływanie
– Koszykówka
– Siatkówka kobiet i mężczyzn
– Trójbój siłowy
– Piłka nożna
– Tenis stołowy
– Armwrestling (siłowanie na ręce)