Nauczanie E-learningowe

  • 24 March 2020
  • D.Wiśniewska

UWAGA STUDENCI !

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi nauczanie E-learningowe. Materiały dydaktyczne będą wysyłane drogą e-mailową. Jeśli nie otrzymasz materiałów skontaktuj się z twoim wykładowcą.

Warunkiem zaliczenia godzin dydaktycznych będzie wykonanie zadań przesłanych na karcie E-learningowej.