OBÓZ ZIMOWY 2019 - ZASADY REKRUTACJI

 • 30 October 2019
 • D.Wiśniewska

Obóz zimowy 2019
ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Zapisy rozpoczną się 30 października 2019 i potrwają do 17 listopada do godziny 20:00.
 3. Zgłoszenia przysłane po tej dacie i godzinie nie będę brane pod uwagę.
 4. Zgłoszenie wstępne swojego uczestnictwa następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail
  o treści „umgzima2019” na adres: umgzima2019@gmail.com
  W polu „temat wiadomości” proszę wpisać SWOJE NAZWISKO.
 5. W odpowiedzi na e-mail ze zgłoszeniem wstępnym zostanie wysłana wiadomość, zawierająca wzór KARTY ZGŁOSZENIA.
  Kartę należy wypełnić elektronicznie (nie zmieniając jej formatu) i odesłać (jako załącznik) na adres: umgzima2019@gmail.com
 6. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w procesie rekrutacji.
 7. Zgłoszenia należy dokonać osobiście.
 8. W jednym e-mailu wolno zgłosić tylko jedną osobę.
 9. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od studentek i studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
  posiadających ważną legitymację studencką UMG (legitymację należy okazać przy dokonywaniu wpłaty).
 10. Nie ma możliwości zgłaszania osób spoza Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 11. Do wszystkich zgłoszonych osób zostanie wysłana zwrotna wiadomość e-mail, zawierająca instrukcję dotyczącą dalszego postępowania.
 12. W tej edycji obozu zimowego dysponujemy 30 wolnymi miejscami.
 13. W przypadku zarejestrowania zgłoszeń przekraczających liczbę 30, o zakwalifikowaniu studenta na obóz zadecyduje losowanie.
 14. Losowanie odbędzie się 19 listopada 2019 roku o godzinie 19:00 w sali B-21.
 15. Każda zakwalifikowana osoba ma obowiązek dokonać wpłaty kwoty 700,00 zł w dniach 20 – 22.11.2019 roku w gotówce, w sekretariacie SWFiS (Pokój A-36).
  W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie miejsce przepada i zostanie przyznane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
 16. Po zebraniu wpłat od wszystkich 30 uczestników wyjazdu i po zakończeniu rekrutacji zostaną rozesłane wiadomości e-mail do wszystkich osób
  z listy rezerwowej informujące o braku miejsc.
 17. Dla wszystkich uczestników wyjazdu w pierwszym tygodniu grudnia zostanie zorganizowane przedwyjazdowe spotkanie informacyjne.