Kolokwium poprawkowe z wychowania fizycznego

  • 14 January 2019
  • D.Wiśniewska

Informację dotyczącą otrzymanej oceny z testu z dnia 10 stycznia 2019r. można uzyskać w sekretariacie SWFiS.

Aby otrzymać zaliczenie przedmiotu trzeba spełnić warunki:

1. zrealizować 15 godzin na zajęciach gimnastyki korekcyjnej/jogi do dnia 25.01.2019r. i uzyskać pozytywną ocenę (conajmniej: dostateczną) z testu z pływania,

2. uzyskać ocenę conajmniej dostateczną z każdego z dwóch testów w przypadku osób nie ćwiczących. Jesli ktoś uzyskał oceny 4 i 2, to musi poprawić 2.

Kolokwium z wychowania fizycznego

  • 21 December 2018
  • D.Wiśniewska

Kolokwium z wychowania fizycznego dla studentów , którzy zaliczają test z pływania i dla studentów zaliczających całość przedmiotu odbędzie sie 10 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali B - 20. Materiały do nauki: "Vademcum wychowania fizycznego" znajduje się w zakładce dla studentów.

POWODZENIA !

Strony