Zajęcia zdalne z wychowania fizycznego dla studentów ze zwolnieniem lekarskim.

  • 19 October 2020
  • D.Wiśniewska

Studenci, którzy mają zwolnienie lekarskie, od 19.10.2020 roku do odwołania realizują zajęcia z wychowania fizycznego zdalnie ze swoją grupą. Prosimy wszystkich studentów, którzy nie dostarczyli jeszcze do biura Studium zwolnienia lekarskiego o przesłanie skanu zwolnienia na adres: biuro@swfis.umg.edu.pl z podaniem: nazwy wydziału, specjalności i roku studiów.

Strony