Zaliczenie zajęć w formie e-learningu

  • 26 March 2020
  • D.Wiśniewska

Obecnie wszystkie zajęcia dydaktyczne wf są realizowane w formie e-learningu. Odbywa się to w grupach, do których są Państwo przypisani przez dziekanaty.  Wykładowcy przesyłają materiały drogą elektroniczną, a Państwo odsyłacie do nich swoje odpowiedzi. Udzielenie poprawnych odpowiedzi jest warunkiem zaliczenia godzin. Ta forma obowiązuje również osoby posiadające zwolnienie lekarskie oraz sportowców nie mogących obecnie uczestniczyć w zajęciach sekcji.

Nauczanie E-learningowe

  • 24 March 2020
  • D.Wiśniewska

UWAGA STUDENCI !

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi nauczanie E-learningowe. Materiały dydaktyczne będą wysyłane drogą e-mailową. Jeśli nie otrzymasz materiałów skontaktuj się z twoim wykładowcą.

Warunkiem zaliczenia godzin dydaktycznych będzie wykonanie zadań przesłanych na karcie E-learningowej.

Strony